آوریل 14, 2020

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد حق انتخاب […]
مارس 10, 2020

پذیرش مستقیم

ژانویه 14, 2020

سیاست های اصلی بیمارستان

سیاست های اصلی بیمارستان جذب نیروهای کار آمد و بااخلاق حرفه ایی برون سپاری بخش ها و واحدها جهت افزایش کارایی و اثر بخشی استفاده ازکالا […]
نوامبر 29, 2019

فایل های آموزشی

فشار خون بالا
fa_IRFA_IR
en_GBEN fa_IRFA_IR