آمپول انوکساپارین ۱

آمپول انوکساپارین ۱

کلگزان یا آمپول انوکساپارین برای پیشگیری از لخته شدن خون در وریدهای عمقی بدن به کار میرود .
جدا شدن این لخته ها از دیواره رگ منجر به انتقـال آن به انسداد مسیر رگ های ریه و مغز میشود .
عوامل مستعد کننده ایجاد لخته در ورید های عمقی
*عدم تحرك به مدت طولانی
*سن بالای٤٠سال ، چاقی
*سابقه ابتلا به ایجاد لخته در ورید های عمقی
*نارسایی قلبی و ریوی
*ذات الریه
*اختلالات خونی یا عروقی
*مصرف قرص های ضد بارداری
علائم ایجاد لخته در ورید های عمقی
١-درد یا حساسیت در لمس٢-تورم و تغییر رنـگ یاقرمزی عضو٣-گرم شدن پا یا ساق پا
علایم جابجایی لخته خون در رگ های ریه
١-درد قفسه سینه، تنگی نفس، ضـعـف و تـب خفیف٢-نبض تند ، تنفس تند و سریع ٣-سرفه همراه با خلط خونی یا بدون خلط خونی
نحوه ی تزریق انوکساپارین
١-اول دستان خود را با آب و صابون بشویید .
٢-پس از تمیز کردن محل تزریق با الکل اجازه دهید آن مـحـل خشک شود ، سپس تزریق را آغاز کنید چون وجود رطوبت موجـب افزایش احساس سوزش میشود .
٣-سرنگ را در دست خود گرفته و غلاف پلاستیکی آن را با دقـت بیرون بکشید ( دقت کنید که سوزن سرنگ به جایی برخورد نکند .
٤-چنانچه قطره از قسمت انتهای سوزن خارج شد پیش از تزریق باضربه زدن بر روی سرنگ آن را برطرف کنید .
٥-تزریق را آغازکنید قبل از تزریق سرنگ آماده شده را هواگیـری نکنید
٦-تزریق در حالت نشسته یا خوابیده انجام دهید .
٧-قسمتی از سطح شکم در طرف چپ و یا راست، از پهلوها تـا٥ سانتیمتر به ناف را انتخاب کنید ، زیرا دارای بافت زیر جلدی آزادمیباشد
٨-پوست تمیز ناحیه شکم را با دست دیگر خود به کمک انگشـت شست و سبابه( نیشگون مانند بالا بیاورید ، فشار ملایم وارد کنـیـد تا فقط یک پشته ایجاد شود ) سپس سرنگ را در حالت٩٠ درجـه تا آخر وارد محل برجسته کنید .
٩-چین پوستی شکم را تا پایان تزریق به آرامی نـگـه دارید چون در این حالت دارو تنها وارد بافـت چـربـی شکم میشود و به عضله نمیرسد .
١٠-بافت زیر جلدی همان بافت چربی دار کـه بـیـن پوستو ماهیچه قرار دارد .
١١-همانطور که محل برجسته در دسـت شـمـاسـت تزریق را به آرامی و با دقت انجام دهید تا جـایـی کـه انوکساپارین موجود در سرنگ خالی شود
١٢-همانطور که محل برجسته در دسـت شـمـاسـت سرنگ را به آرامی و مستقیم بیرون بکشید و سـپـس ناحیه تزریق را آزاد کنید .
١٣-نوبت های بعدی را به صورت یک در مـیـان در سمت چپ یا راست تزریق کنید . یعنی اگر دیـروز درسمت راست شکم تزریق انجام شد امروز باید در سمت چپ تزریق صورت بگیرد و همینطور به تنـاوب ادامـه مییابد .
١٤-اگر چه در سایر نقاط نیز میتوان تزریق را انجـام داد مثلا در عضله بازو ، اما کناره های سطح شکـم بـه علت جذب سریع دارو محل مناسبی برای تزریق مـی باشند .
١٥-اگر احیانا تزریق انوکساپارین به جای شـکـم درناحیه بازو صورت گرفت باید این تزرق با زاویه٤٥

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »