استفراغ بارداری ۱

استفراغ بارداری ۱

راهنمای بیمار خود مراقبتی در استفراغ بارداری

استفراغ های مداوم می توانندعوارض زیر را به دنبال داشتهباشند.
استفراغ مداوم می تواند باعث کـاهـش وزن و در نتیجه آسیببه کلیه و کـبـد شود.
♦کم خونی و از دست دادن مـوادمـهـم بدن در اثر استفراغ سبب آسیبب به مغز و کلیه میشود.
♦از دست دادن آب بـدن از طـریـق استفراغ باعث گود افتادن چشمها، افـت فشار خون وخشکی مخاط دهـان مـیشود.
درمان
♦بستری شدن در بیمارستان و انجام اقدامات درمانی تحت نـظـر متخصص زنان
♦نگهداشتن بیمار در محیطی آرام و دریافت مایعات وریـدی بـر طبق نظر پزشک
♦مصرف داروهای ضد تهوع بصورت تزریقی و خوراکی برطـبـق نظر پزشک
♦توصیه به استفاده از مایعات گرم و سرد به جای مایعـات ولـرم زیرا مایعات ولرم باعث تهوع میشود.
♦توصیه می شود تا حد امکان از پخت غذا در مکانی که بـیـمـار حضور دارد، اجتناب شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »