زردی نوزادی ۱

زردی نوزادی ۱

عوارض عدم درمان به موقع زردی نوزادی
در مواردی که زردی شدید بوده و بـه موقع جهت درمان مراجعه نشود ممکـن است عوارض زیر ایجاد گردد :
١-بیلی روبین( ماده ای که سبب زرد شدن پوست نوزاد شده ) درمغز رسوب کرده و ضـایـعـه عصـبـی بـه نـام” کرنیکتروس“ایجاد میشـود در ایـن حالت نوزاد ابتدا خواب آلود و تحـریـک پذیر شده به تدریج شیر نخـورده و در نهایت با برآمده شدن ملاج ، تشـنـج و فلج اندام ها بیماری کامل میشود.
٢-بعضی نوزادان در این مرحلـه فـوت میکنند و آن ها که زنده می مانند تـا آخر عمر مشکلات فلج مغزی، عـقـب ماندگی ذهنی و کری را با خود خواهنـد داشت
روش های درمانی بیماری زردی
١-نور درمانی با استفاده از لامپ های فلورسنت مخصـوص ، ایـن روش شیوه ای موثر در کاهش زردی نوزاد است.
٢-چنانچه میزان زردی خیلی بالا باشد و نور درمانی نتواند در مدت معین زردی را کاهش دهد تعویض خون نوزاد روشی مـنـاسـب در درمان این بیماری محسوب میشود.
توصیه به مادران عزیز
١-قطع شیر دهی به هیچ وجه توصیه نمیشود ( مـگـر بـه صلاحدید پزشک معالج)
٢-استفاده از لامپ های مهتابی خانگی کمکی به درمان نـمـی کند و تنها سبب تاخیر در درمان صحیح میشود.
٣-باید از مصرف موادی مثل آب قند ، ترنجبین و شیـرخشـک خودداری شود زیرا این مواد تاثیر چندانـی در درمـان زردی ندارند و ممکن است به دلیل داشتن ناخالصی مشـکـلاتـی در نوزاد ایجاد نماید و سبب تاخییر در درمان شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »