زردی نوزاد ۲

زردی نوزاد ۲

زردی
تقریبا٦٠درصد نوزادان رسیده و٨٠درصد نوزادان نارس پس از تولد دچار درجاتی از زردی می شـونـد این زردی معمولا در سفیدی چشم و پوست نـوزاد قابل مشاهده است.
علت بروز زردی
در اثر تخریب طبیعی گلبول های قرمز خون ، مـاده ای به رنگ زرد مایل به سبز به نام ( بیلیروبیـن) در خون ایجاد میشود این ماده به طور طبیعی بـه وسیله کبد از خون برداشته میشود از آن جـا کـه کبد نوزاد رسیدگی کامل را ندارد در هفته اول تولـد معمولا این ماده در خون زیاد شده و سبـب ایـجـاد زردی نوزاد میگردد.

 

 

چه عواملی میتوانند سبب بروز زردی در نوزاد شوند ؟
•نارسایی طبیعی کبد نوزاد
•وجود عفونت در نوزاد
•تاخیردر دفع مدفوع نوزاد
•تغذیه ناکافی با شیر مادر
•مصرف بعضی داروها توسط مادر
نکات مورد توجه مادران
•ممکن است شما تجربه ی کافی در تشخیص زردی نـداشـتـه باشید زیراتخمین میزان و شدت زردی نوزاد با چشم و بـدون انجام آزمایش بخصوص در نوزادانی که رنگ پوست تـیـره ای دارند مشکل است و ممکن است منجر به اشتباه شود.
•دقت کنید که زرد شدن پوست از سر و گردن شروع شده و بـه تدریج به تمام بدن گسترش پیدا میکند بنابراین در صـورتـی که زردی در کف پا نیز دیده شود نشان دهنده مـیـزان بـالای زردی است.
•در صورتی که متوجه زرد شدن رنگ پـوسـت نـوزاد شـدیـد بلافاصله به پزشک مراجعه کنید تا با آزمایش سریع و به موقـع میزان زردی خون نوزاد اندازه گیریشود.
•تجربه کم شیر دهی و یا اثرات ناشی از بیهوشـی در مادرانی که برای اولین بار صاحب فرزند شده اند و یـا از طریق سزارین وضع حمل کرده اند سبب تاخیر در شروع شیردهی و شیردهی ناکافی شده و احـتـمـال بروز زردی در نوزاد را افزایش میدهد شـمـابـایـد بدانید که با رعایت روش های صحیح شیردهی مـی
توانید از زردی پیشگیری نمائید.
•لازم است از کافی بودن شیر خود برای تغذیه نوزاد اطمینان حاصل کنید برای اینکار خوب است بدانید به نکات زیر توجه داشته باشید:
١-در صورت کفایت شیر ، نوزاد در٢٤ساعت٤-٦بار پوشک خود را خیس میکند و حداقل٣-٤بار مدفـوع می نماید.
٢-رنگ مدفوع نوزاد تا روز چهارم تولد باید رو به زردی
برود چنانچه رنگ مدفوع سبز یا سیاه باقی بماند نشانـه
کم خوردن شیر است

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »