سندرم تونل کارپال

سندرم تونل کارپال

سندرم تونل کارپال
استفاده زیاداز مچ دست در برخی کارها مثل تایپ کردن و رخت شویی مداوم، باعث ایجاد درد در این قسمت از بدن می شود که به دلیل
فشاربیش ازحد برروی عصب مدین دستاست.
این مشکل، سندرم تونل کارپالنام عمل دارد.جراحی ساز آزادی عصب درمان است و در بیمارانی که با استفاده از دیگر روش های درمانی بهبود نیافته اند به کار می رود.جراحی می تواند
این سندرم را تا حد زیادویابه طورکامل درمان کند.
مراقبت بعد از عمل جراحی:
۱-توجه داشته باشیدکه این جراحی کاملا سرپایی بوده و اصلا نیازی به
بستری در بیمارستان ندارد.
۲-پانسمان حجیم اولیه تا٥روز بازنگردد پس از٥روز آن را باز کنیدو
یکروزدرمیان با پانسمان معمولی تعویض شود.مدفوع شل تر و رنگ آن
زرد میشود که نباید با اسهال اشتباه شود.
۳-مرتبا انگشتان دست را باز و بسته کنید.(مشت کنید)
۴-علائم وجود صورت درعفونت (تب)، قرمزی ناحیه جراحی،تورم و
ترشح از ناحیه ی عمل)به پزشک مراجعه کند.
٥-برای تسکین درد خود از مسکن مانند استامینوفن یاا یبوپروفن می توانید استفاده کنید.در صورتی که با مسکن درد شما ساکت نشد با پزشک خود مشورت کنید.گیرند.
۶-بخیه های ناحیه عمل شده دوهفته پــس ازعمل طبق نظر پزشک کشیده
میشود.تاهنگام کشیده شدن بخیه بهتر است آب با بخیه ها تماس پیدانکند اما اگر زخم خیس شد سریعاخشک و ضدعفونی گردد.
۷-در طول دو هفته تا زمان کشیدن بخیه ها دست بایدآویزان گردن بوده و بالاتر از آرنج قرار گیرد. هنگام خواب با استفاده از یک بالش دست بالاتر از بدن باشد.
۸-تا دو هفته با دست جراحی شده کاری
انجام نشود.

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »