معرفی پزشکان

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص
۱ سولماز نتنج جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
۲ روشنک علوی مقدم متخصص جراحی عمومی
۳ غزال کواری متخصص زنان و زایمان
۴ حمیدرضا ایزدی متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و ستون فقرات
۵ انوشه بنان جراح و متخصص زنان و زایمان
۶ محبوبه محمدزاده جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
۷ نسم عزیزی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
۸ عاطفه حبیبی متخصص کودکان و نوزادان
۹ آیت اله ساسان نیا متخصص داخلی
۱۰ یدا وطن متخصص زنان و زایمان
۱۱ مهدی خلوتی فهلیانی متخصص جراحی عمومی
۱۲ جعفر تمدن متخصص و جراح استخوان و مفاصل
۱۳ فاطمه حاجی باقری جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
۱۵ فاطمه مجدی جراح و متخصص زنان و زایمان
۱۶ مریم شاکر جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی
۱۷ فتانه افتخار جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی
۱۸ مرضیه فتحی جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی
۲۰ اردلان دهقان جراح و متخصص گوش و گلو و بینی و سر وگردن
۲۱ ناهید احمدی جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی
دارای برد تخصصی
۲۲ فرانک همیری جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان
۲۳ مجید صانعی متخصص بیهوشی و احیاء قلبی و ریوی
۲۴ محمدمهدی اعرابی بورد تخصصی بیهوشی و مراقبت های ویژه
۲۵ مجید فروزش متخصص جراحی عمومی
۲۶ فاطمه هنرپیشه جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی
۲۸ محبوبه کاظمی جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی
دارای بورد تخصصی
۳۰ دیدار فخرایی جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی
۳۱ محمود مروج متخصص و جراح و گوش و حلق و بینی با اجراحی با امواج رادیوئی
۳۲ پروانه سهامی  متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی
۳۳ مریم خادم جراح و متخصص  زنان و زایمان و نازایی
۳۴ لیلا جمالی متخصص کودکان و نوزادان
۳۵ فریبا ناطق قاسمیان نژاد جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی
۳۶ مژده تواضع متخصص بیماریهای زنان و زایمان
۳۷ مریم روانبد شیرازی متخصص  زنان و زایمان و نازایی
۳۸ کاملیا همیری جراح و متخصص بیماریهای زنان و زایمان و نازایی
۳۹ فرشته گودرزیان متخصص زنان و زایمان و نازائی
۴۰ نسرین ذریه جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
۴۱ نسرین بهمن پور متخصص کودکان و نوزادان
۴۲ طاهره بهرامی جراح و متخصص زنان و زایمان
۴۴ لیلا ساریخانی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی

 

fa_IRFA_IR
en_GBEN fa_IRFA_IR